2015-01-28

Struktura organizacyjna Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku

Zespół administracyjny
 

SEKRETARIAT
Monika Szymczak

sekretariat@poa-gdansk.pl
58 341 46 07 wew. 20
fax:58 341 46 94

 

Katarzyna Malinowska

sekretariat@poa-gdansk.pl
58 341 46 07 wew.61
fax:58 341 46 94

 

KSIĘGOWOŚĆ
Zofia Borkowska
ksiegowosc@poa-gdansk.pl 
58 341 46 07

 

KADRY
Agnieszka Własak
kadry@poa-gdansk.pl
58 341 46 07

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

iod@poa-gdansk.pl

58 341 46 07

 

KONSULTANT DS. PRAWNYCH

Agnieszka Migasińska-Chełstowska

konsultantdsprawnych@poa-gdansk.pl

58 341 46 07

 

 

Zespół diagnostyczno-konsultacyjny

 

 

Monika Bereśniewicz, psycholog
m.beresniewicz@poa-gdansk.pl
58 341 46 07 wewn. 33

 

Iwona Homik, pedagog 
i.homik@poa-gdansk.pl
58 341 46 07 wewn. 71

 

Anna Kostewicz, psycholog
a.sieduszewska@poa-gdansk.pl
58 341 46 07 wewn. 52 

 

Izabela Kościuk, psycholog
i.kosciuk@poa-gdansk.pl
58 341 46 07 wewn. 52

 

Iwona Krejmer, pedagog
i.krejmer@poa-gdansk.pl
58 341 46 07 wewn. 31

 

Karolina Leśniak, pedagog
k.szewluk@poa-gdansk.pl 
58 341 46 07 wewn. 73

 

Dorota Łuczyńska-Wypych, psycholog
d.luczynska.wypych@poa-gdansk.pl
58 341 46 07 wewn. 73

 

Karolina Mężyk

k.ezyk@poa-gdansk.pl

58 341 46 01 wewn. 72

  

Katarzyna Mężykowska, psycholog
k.mezykowska@poa-gdansk.pl

58 341 46 01 wewn. 31

 

Anna Walczak, psycholog

a.walczak@poa-gdansk.pl  

58 341 46 07 wewn.  32

 

Barbara Waraksa, pedagog

b.waraksa@poa-gdansk.pl

58 341 46 07 wewn. 32

 

Julia Wójcik, pedagog
j.wojcik@poa-gdansk.pl 
58 341 46 07 wewn. 74

 

Sebastian Fudala, pedagog
s.fudala@poa-gdansk.pl
58 341 46 07 wewn. 33

 
 

Załączniki

  schemat organizacyjny.pdf 725,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się