2020-03-26

Komunikaty

KOMUNIKAT z dnia 26 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, kierując się dobrem naszych klientów oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich innych osób współpracujących z POA w Gdańsku, w związku z wzrastającym ryzykiem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, informujemy, że na chwilę obecną tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostają zawieszone wszelkie delegacje pracowników m.in. uczestnictwo w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, odwołane są czynności diagnostyczne w POA w Gdańsku oraz spotkania z osobami z zewnątrz. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl

 

KOMUNIKAT z dnia 16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID -19) informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45.

 

KOMUNIKAT z dnia 12 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z wzrastającym ryzykiem epidemiologicznym związanym z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że w dniach 13 - 31 marca 2020 r. Ośrodek ogranicza swoją działalność zawieszając wszelkie delegacje pracowników tym wywiady adopcyjne oraz Zespoły ds. sytuacji dzieci, odwołując czynności diagnostyczne w Ośrodku oraz spotkania z osobami z zewnątrz. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 58 341 46 07 lub mailowy sekretariat@poa-gdansk.pl Z wyrazami szacunku Dyrektor i Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

 

KOMUNIKAT z dnia 11 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z obostrzeniami dot. zachorowań na COVID-19 (tzw. koronawirus) jak również mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i komfort zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistego kontaktu z Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Gdańsku oraz stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. W przypadku zaplanowanych spotkań lub udziału w szkoleniu sugerujemy kontakt telefoniczny pod nr 58 341 46 07 lub mailowy sekretariat@poa-gdansk.pl Apelujemy również do osób będących w trakcie badań diagnostycznych lub szkoleń aby w przypadku powrotu z rejonów zagrożonych koronawirusem, pojawienia się objawów grypopodobnych lub w sytuacji kontaktu z osobą chorą aby niezwłocznie poinformowały pracownika prowadzoącego o zaistniałej sytuacji. Z wyrazami szacunku Dyrektor i Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się